Keszthelyi Holding tagja

Kinek ajánlott?
 

  • Legalább 3 millió forint/ év energiaköltség

  • Nem létező vagy túl drága saját energetikus alkalmazás

  • Túl magas közüzemi számlák

  • Bizonytalan számla összeg

Energia audit
 

A jogszabályok által meghatározott energetikai ellenőrzés komplex folyamat, amelynek során az OLC HUNGARY feltárja az esetlegesen előforduló veszteségeket, bemutatja és javaslatot tesz a jövőben megtérülő beruházási lehetőségekre. Emellett a Társaság vállalja az audit során felmerülő intézkedések teljes körű ellátását kiterjedt és megbízható kapcsolatrendszerének segítségével.

Energia beszerzés, pályázat, közbeszerzés
 

Az OLC HUNGARY vállalja közbeszerzési pályázatok megírását, a pályázat lebonyolítását, valamint energia tanúsítványok elkészítését.

A Társaság az igényfelmérés után a mindenkori jogszabályi rendelkezések, valamint a gazdasági és piaci változások figyelembevételével részletes anyagban mutatja be a javasolt beszerzési stratégiát, majd az energiakereskedők közötti versenyeztetést követően elindítja a beszerzési eljárást. Részt vesz a közbeszerzési pályázatok teljes körű lebonyolításában, kezdve az ajánlati dokumentáció műszaki tartalmának megírásától a pályázat lezárásáig. Az optimális megoldás érdekében az OLC HUNGARY szakszerű, mindenre kiterjedő segítséget nyújt: az energiakereskedőkkel történő tárgyalásokat követően feldolgozza az ajánlatokat, szükség esetén lebonyolítja az elektronikus árlejtéseket, jegyzőkönyvet készít, és előkészíti a szerződéskötést.

Energia monitoring
 

Az OLC HUNGARY energia monitoring szolgáltatatás keretében látja el az energiagazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel kíséri és elemzi az adatokat, hogy ügyfelei a fennálló körülményekhez igazodva az energia optimalizálás során jelentős megtakarításokat érjenek el.Tapasztalt szakemberei révén a Társaság a számla auditot követően folyamatos kontrolling tevékenységet folytat: a beérkező számlák folyamatos ellenőrzése és rendszerbe gyűjtése mellett közreműködik a hatósági és belső adatszolgáltatások, valamint kimutatások összeállításában, a műszaki és pénzügyi tartalmak ellenőrzésében.

 

Ezen felül is leveszi ügyfelei válláról a terhet, hisz vállalja az esetlegesen felmerülő reklamációk teljes körű ügyintézését, valamint a fogyasztási helyek energiagazdálkodási folyamatainak figyelemmel kísérését. Az adatok és információk összegzését követően indokolt esetben a Társaság javaslatot tesz szerződés módosítás, vagy új beszerzés szükségességére.

Villamos- és gázipari tervezés és kivitelezés
 

Komplex megoldások ajánlása a kis-, közepes- és magas-feszültségű rendszerektől a különböző épületenergetikai megoldásokig.